ADAPT është një iniciative e re kursesh 'profesional-kreativ' të cilat zhvillohen duke punuar së bashku me një ekip profesionistesh aktiv, me mbi 10 vite eksperiencë në industrine kreative të tregut vendas dhe atij të huaj.

 

Kurset ofrojnë një program ndërdisiplinor,

të kompletuar, dinamik dhe efikas, në disiplianat:

" Arti i Profesioneve Krijuese."

DESIGN

me fokus: Dizajn Grafik & Aplikuar për Komunikim, Identitet Biznesi, Reklamat per Print,Web dhe TV, Paketime Produktesh, Ambientet Tregtare, Promocion dhe Personal-Branding.

 

VISUAL  ARTS & MULTIMEDIA

me fokus: Teknika Tradicionale të Pikturës & Teknikat e Vizatimit, Ilustrime Grafike, Comics, Modelime Objektesh, Dekoracion, Skenografi, Skenare dhe Animacione për Filma Vizatimore.

 

WEB TECHNOLOGY

me fokus: Krijim dhe Zhvillim Faqesh Interneti sipas standarteve ndërkombëtare.  Profesionalizëm në “front-end development” dhe aftësi krijuese në  “UX / UI design”.

 

Keni Pyetje?  Kontakt ose 'LiveChat' ne fund te faqes

 info@adapt.al  /  +355 69 60 64 623  /  +355 69 60 64 624  /